เราคือผู้ประยุกต์ความสำเร็จจากประสบการณ์ ภายใต้การบริหารจัดการหลายองค์กรมาให้บริการคุณ

" กลยุทธ์เด่น เห็นการณ์ไกล เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย นโยบายชัดเจน "

ติดต่อเรา

การพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเราเอง

การพัฒนาบุคลิกภาพ

     การพัฒนาตัวเราในเรื่องของหน้าที่การงานนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน เพราะจะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิต แต่บุคลิกภาพส่วนตัวก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเช่นกันเพราะว่า เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของตัวเราเอง รวมถึงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ในองค์กรอีกด้วย บุคลิกภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวเราและองค์กรนั้น มีความน่าเชื่อถือ หรือสร้างความน่าประทับใจ หรือมีความเป็นมืออาชีพในด้านสายงาน การพร้อมที่จะให้บริการทั้งภายในและภายนอกมากน้อยเพียงใด
     การพัฒนาบุคลิกภาพจำเป็นต่อการที่จะเรียนรู้ทั้งการพัฒนาในส่วนภายในตัวเรา เช่น การมีทัศนคติในเชิงบวก ความคิดของเราต่อองค์กรและคนรอบข้าง

ความสำคัญของบุคลิกภาพ

บุคลิกภาพมีความสำคัญต่อตัวบุคคลดังนี้ 
     1.ช่วยให้เราเข้าใจทัศนนิสัยของแต่ละบุคคล หรือลักษณะนิสัยเฉพาะตัว
     2.บุคลิกภาพของเราต้องสามารถเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นได้
     3.เสริมสร้างความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้น
     4.สามารถช่วยให้ตัวบุคคลสามารถเข้าถึงสังคมได้ง่าย
     5.หากเรามีบุคลิกภาพที่ดี สังคมจะยอมรับในตัวเรามากยิ่งขึ้น
     6.ช่วยให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้

พัฒนาบุคลิกภาพ

ปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อบุคลิกภาพ
     1.ปัจจัยด้านพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์ ลักษณะต่าง ๆ ที่เกิดมาขึ้นมาโดยกำเนิด ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ เช่น รูปร่างหน้าตา ผิวพรรณ กรุ๊ปเลือด และโรคบางโรคที่ถูกถ่ายทอดออกมา
     2. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ สภาพแวดล้อมทำให้บุคลิกภาพของเรานั้นเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เช่นการเลี้ยงดู สภาพสังคมรอบตัวเรา หรือแม้จะเป็นประเพณีหรือพิธีกรรมแต่ละพื้นที่ ก็ส่งให้บุคลิกภาพของเรานั้นเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

 

แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ
     การพัฒนาบุคลิกภาพคือการวิเคราะห์ถึงลักษณะ ว่าเหมาะสมกับงานที่ทำอยู่ หรือว่าเหมาะสมกับงานประเภทไหน แล้วหาทางพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมให้เหมาะสม กับงานแต่ละประเภทให้มากหรือชัดยิ่งขึ้นซึ่งการพัฒนาบุคลิกภาพ มีกระบวนการสำคัญดังต่อไปนี้
     1.การวิเคราะห์ถึงตัวเราเอง สำรวจตัวเองว่าตัวรานั้นมีความบกพร่องอะไรบ้าง ต้องพัฒนาในด้านไหนเป็นอันดับแรก เพราะว่าการวิเคราะห์ตัวเราเองจะส่งผลถึงการพัฒนาที่มากกว่าบุคคลอื่น 
     2.คอยปรับปรุงและพัฒนาตัวเอง การปรับปรุงและพัฒนาตัวเราเองอยู่เสมอ สิ่งแรกที่สำคัญคือการที่มีจิตใจที่พร้อมจะพัฒนา ต้องคอยรู้เสมอว่าตนเองนั้นเหมาะสมที่จะเปลี่ยนแปลงไปในด้านไหน พฤติกรรมไหนที่จะส่งผลเสียต่อเราต้องยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงในส่วนนั้นและพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น
     3.การแสดงออก การแสดงออกหลังจากการปรับปรุงนิสัยของตัวเราเอง ว่าพัฒนาขึ้นมากน้อยเพียงใด หากการพัฒนามากขึ้นแล้ว ต้องคอยที่จะคงบุคลิกภาพตัวเองนี้เอาไว้

พัฒนาองค์กร

วิธีพัฒนาบุคลิกภาพในตัวเราเอง
     1. มีการวางตัวที่ดี 
     2.การแต่งกายให้เหมาะสม
     3.ยิ้มแย้มแจ่มใส
     4.การสื่อความหมายทั้งภาษาพูดและภาษากาย
     5.การให้เกียรติต่อศักดิ์ศรีตัวเองและผู้อื่น
     6.สนุกสนานไม่มีความตึงจนเกินไป
     7.แสดงออกอย่าเต็มใจและตรงไปตรงมา
     8.คอยควบคุมอารมณ์ของตนเองอยู่เสมอ
     9.การอ่านความต้องการของตนเองและผู้อื่น
     10.มีความตรงต่อเวลาทั้งในเรื่องการทำงานและชีวิตประจำวัน
     11.อย่าวางตัวว่าตัวเองเหนือกว่าผู้อื่น

     ทุกการพัฒนาย่อมส่งผลดีให้กับตัวเราและคนรอบข้างเสมอ เราสามารถปรับเปลี่ยนตัวเราให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้เพียงแต่บางสิ่งอาจจะต้องใช้เวลามากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับเวลาและความพยายามของตัวเราเอง GIRG จัดคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมภาพลักษณ์ สู่วัยทำงานรุ่นใหม่

คอร์สพัฒนาบุคลิกภาพ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

   - การพัฒนาบุคลิกภาพ
   - เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
   - ท่วงท่าอิริยาบถ
   - ทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
   - หลักการเข้าสังคมอย่างมั่นใจ
   - การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
   - กิจกรรม Workshop   

 

จัดเนื้อหาแบบเต็มอิ่มตลอดทั้งคอร์ส ในราคา 6,999 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม >> Click
"คำตอบของการพัฒนาบุคลิกภาพเสริมสร้างภาพลักษณ์วัยทำงานรุ่นใหม่
ตอบโจทย์ครบแล้ว เลือกเรียนกับ GIRG"


เรียนวันที่ : 16-17 กันยายน 2566
เวลา : 10.00 – 17.00 น.
สถานที่ : โรงแรม ดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์

ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ด่วนจำนวนจำกัด

คอร์สพัฒนาบุคลิกภาพ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 099 - 3263646

 

วันที่โพส : 21-07-2023