เราคือผู้ประยุกต์ความสำเร็จจากประสบการณ์ ภายใต้การบริหารจัดการหลายองค์กรมาให้บริการคุณ

" กลยุทธ์เด่น เห็นการณ์ไกล เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย นโยบายชัดเจน "

ติดต่อเรา

เคล็ดไม่ลับจากพี่เลี้ยงทางธุรกิจ

เคล็ดไม่ลับกับการพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมภาพลักษณ์ สู่วัยทำงานรุ่นใหม่

มาเรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพ กับ GIRG พี่เลี้ยงทางธุรกิจ ในคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพเสริมภาพลักษณ์สู่วัยทำงานรุ่นใหม่ ที่จะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพส่วนบุคคลในการทำงานร่วมกันในองค์กรจนนำไปสู่ความสำเร็จ บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ

อ่านเพิ่มเติม

เคล็ดไม่ลับกับการสร้าง Personal Brand แบบ 6W+1H Questions by Girg

Girg รวมเทคนิค สร้าง Personal Brand 6W+1H ทำอย่างไรให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งและช่วยเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจคุณได้ !! กับเคล็ดไม่ลับกับการสร้าง Personal Brand

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการสั่งงาน สอนงาน และติดตามผล

บทบาทหนึ่งของหัวหน้างานที่ดี คงหนีไม่พ้นการมอบหมายงาน และการติดตามงานเพื่อเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ซึ่งการมอบหมายงาน นับว่ามีความสำคัญเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ หัวหน้างานควรเข้าใจบทบาทของตนเองว่าเราเป็นหัวหน้างาน

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการสอนงานเพื่อผลสำเร็จในการปฏิบัติงาน

การที่หัวหน้างานได้สอนหรือแนะนำให้ลูกน้อง ได้เรียนรู้งาน ที่ได้รับ มอบหมาย ตามวัตถุประสงค์และข้อปฏิบัติอย่างไรจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดการสอนงานเป็นหน้าที่ประการหนึ่งของผู้บังคับบัญชาที่พึงปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการสอนงาน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

หัวหน้างานคือบุคคลที่มีหน้าที่ปกครอง ดูแล แนะนำ มอบหมาย ติดตามงาน สร้างขวัญกำลังใจให้คุณ ให้โทษ แก่ ลูกน้อง (ผู้ใต้บังคับบัญชา) เพื่อให้งานและลูกน้องดำเนินไปอย่าง ราบรื่น และ ประสบผลสำเร็จ หรือพูดง่าย ๆ หัวหน้างานมีหน้าที่รับคำสั่งจากเบื้องบน

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาบุคลิกภาพมีความสำคัญอย่างไรต่อการทำงาน

การพัฒนาบุคลิกภาพตัวเราเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวเราและองค์กรนั้น มีความน่าเชื่อถือ หรือสร้างความน่าประทับใจ หรือมีความเป็นมืออาชีพในด้านสายงาน นำไปสู่ความสำเร็จ

อ่านเพิ่มเติม

Digital Transformation สำคัญต่อธุรกิจอย่างไรในยุคนี้

Digital Transformation คือ กระบวนการที่องค์กรหรือธุรกิจมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงและปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจ การวางโครงสร้างหรือปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้เป็นระบบอัตโนมั

อ่านเพิ่มเติม