เราคือผู้ประยุกต์ความสำเร็จจากประสบการณ์ ภายใต้การบริหารจัดการหลายองค์กรมาให้บริการคุณ

" กลยุทธ์เด่น เห็นการณ์ไกล เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย นโยบายชัดเจน "

ติดต่อเรา

เคล็ดไม่ลับกับการสร้าง Personal Brand แบบ 6W+1H Questions by Girg
รวมเทคนิค สร้าง Personal Brand 6W+1H by
Chada Kochansri (อาจารย์ชาฎา โกจารย์ศรี)
ทำอย่างไรให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งและช่วยเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจคุณได้ !!

Personal Brand

 

        Brand คือตัวแทนของความสำเร็จที่จะสะท้อนอัตลักษณ์ของตัวตนคุณสู่สายตาสาธารณชนให้เกิดการยอมรับและเชื่อถือ ส่งผลต่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นหลายด้าน เช่น ต่อบุคลากรในองค์กร ต่อลูกค้า ต่อพันธมิตร หรือต่อสายตาของคู่แข่ง ฉนั้นการสร้างตัวตนให้เป็นที่ยอมรับเป็นสิ่งจำเป็นต่อองค์กรและธุรกิจ

เคล็ดไม่ลับกับการสร้าง Personal Brand แบบ 6W+1H Questions by Girg

      การสร้าง Personal Brand เป็นเรื่องง่ายที่คุณสามารถสร้าง Personal Brand ได้ด้วยตัวของคุณเองเพื่อใช้ต่อยอดกับหน้าที่การงานหรือการค้าขาย หลักการคิดแบบ ถาม-ตอบกับตัวเอง เป็นกลยุทธ์ที่คุณจะเป็นที่ยอมรับได้บนความต่างเพราะมันคือสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นและผ่านการถ่ายทอดออกมาผ่านสื่อการตลาดที่มีคุณภาพ 

1. Who 
      ถามตัวเองว่าเราคือใคร ชื่ออะไร เป็นใคร พูดภาษาอะไรได้ มีความสามารถพิเศษอะไร คุณภาพชีวิตของเราดีพอที่จะสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างไร ทัศนคติเชิงบวกด้านใดที่ส่งผลต่อประโยชน์ส่วนรวมในมุมมองเรา ทำหน้าที่อะไร ทำธุรกิจอะไร หน้าที่ที่ทำมีประโยชน์อะไรกับส่วนรวม ธุรกิจที่ทำมีจุดเด่นอย่างไร แตกต่างกับธุรกิจคู่แข่งด้านไหนอย่างไร และอีกหลายๆ คำถามที่เราสามารถถามตัวเองและตอบตัวเองได้ นั่นแหละคือจุดแข็งและจุดเด่นของเราที่สามารถสื่อสารต่อสาธารณชนให้ยอมรับในตัวเราได้ (แนะนำเคล็ดลับในการถาม-ตอบควรเป็น Positive)

การสร้าง Personal Brand 1

2. Whom
      ถามตัวเองว่า ใครคือกลุ่มเป้าหมายของเรา เพราะหากคุณกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่กว้างเกินไปจะทำให้โอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนั้นยาก และอาจจะใช้ต้นทุนมหาศาลในการนำพาตนเองเข้าสู่ตลาดเพื่อให้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ธุรกิจของคุณ สำหรับการสร้างคำถามเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบง่าย ๆ เช่น 
      - ใครคือคนที่เหมาะสมกับการเป็นลูกค้าคุณ
      - ใครคือคนที่ใช้บริการคุณอยู่ ณ ปัจจุบัน
      - ใครคือกลุ่มที่ตัดสินใจใช้ประโยชน์จากสินค้าของคุณเมื่อคุณสื่อสารออกไป
      - ใครคือกลุ่มที่มีศักยภาพและเหมาะที่จะเป็นลูกค้าคุณในอนาคต

การสร้าง Personal Brand 2

3. How
      ถามตัวเองว่า บุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จหรือธุรกิจต้นแบบที่เจริญเติบโตได้รับการยอมรับจากสาธารณชน พวกเขาทำอย่างไร มีกระบวนการอย่างไร และคุณสามารถเลียนแบบและสร้างสิ่งที่แตกต่างกว่า Idol ด้านใด ซึ่งความแตกต่างหรือความเหมือนต้องสร้างความโดดเด่นให้กับคุณมากกว่าบุคคลต้นแบบ หรือถ้าเป็นธุรกิจนั่นก็คือ คู่แข่ง

การสร้าง Personal Brand 3

 

4. Where 
      ถามตัวเองว่า เราสามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าจากที่ไหน บุคคลที่มีศักยภาพปรากฏตัวอยู่ที่ไหน สถานที่ไหนที่เราต้องไปหาความรู้เพื่อนำมาต่อยอดจุดเด่นให้แก่ตนเองหรือธุรกิจของตนเอง เพื่อนำมาผสมผสานให้สอดคล้องและสรุปเป็นประเด็นสำคัญ หรือ Keyword สั้น ๆ ที่จะทำให้คุณเป็นผู้ชนะเหนือคู่แข่งและได้รับการยอมรับจากสาธารณชน

การสร้าง personal brand 4

5. What
      ถามตัวเองว่า อะไรคือเครือข่ายที่จะช่วยส่งเสริมตัวเราได้ อะไรคือวิธีเข้าหาพันธมิตรทางธุรกิจ และอะไรคือเครื่องมือที่จะทำให้เรามีโอกาสเข้าไปสร้างตัวตน ยิ่งคุณรู้จักวิธีการใช้เครือข่ายจากการสร้าง connection กับผู้มากประสบการณ์และรู้จักวิธีใช้เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ รู้จักการสร้าง portfolio รู้จักการใช้ Content Marketing ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุณอาจจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยคุณในการสร้างให้ถึงจุดสูงสุดนั่นคือ ให้คุณและธุรกิจของคุณเป็นที่ยอมรับของสังคมและลูกค้า

การสร้าง personal brand 5

6. When 
      ถามตัวคุณเองว่า เมื่อไหร่พร้อม เมื่อไหร่จะเริ่มต้น เมื่อไหร่จะสำเร็จ คำตอบที่คุณจะตอบตัวเองได้ง่าย ๆ นั่นคือ เมื่อคุณเริ่มต้นถามตัวเองว่า เราคือใคร นั่นคือจุดเริ่มต้นที่จะส่งผลถึงความสำเร็จในการผลักดันตัวเองเรื่องการสร้าง personal brand อย่างเป็นรูปธรรม

การสร้าง personal brand 6

7. Why 
      ถามตัวคุณเองว่า ทำไมต้องสร้างอัตลักษณ์ตัวตน หรือธุรกิจให้โดดเด่นเหนือใคร คำตอบง่าย ๆ คือ อยากรวยจ้า !!!!

การสร้าง personal brand 7

 

คลาสเรียนที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมภายใน (In-House Training) 

วันที่โพส : 11-05-2023