เราคือผู้ประยุกต์ความสำเร็จจากประสบการณ์ ภายใต้การบริหารจัดการหลายองค์กรมาให้บริการคุณ

" กลยุทธ์เด่น เห็นการณ์ไกล เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย นโยบายชัดเจน "

ติดต่อเรา

 

Digital Transformation by GirG

ทำความรู้จักกับ Digital Transformation

    Digital Transformation คือ กระบวนการที่องค์กรหรือธุรกิจมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงและปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจ การวางโครงสร้างหรือปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้เป็นระบบอัตโนมัติ โดยการใช้ข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ และดำเนินการ ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานในองค์กรเพื่อให้เข้ากับโอกาสและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล หรือที่เข้าใจกันง่าย ๆ ว่า “ยุคของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล”

ความสำคัญของ Digital Transformation ที่มีต่อธุรกิจ

    Digital Transformation มีสำคัญต่อธุรกิจเพราะมีผลในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้เข้ากับสภาพการแข่งขันในยุคดิจิทัลที่มาแรงในปัจจุบัน ซึ่งองค์กรต่างก็ต้องเรียนรู้และหาแนวทางที่จะพัฒนา วางแผนกลยุทธ์เพื่อทำให้ธุรกิจสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างทันทีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่าทันในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ถือได้ว่า Digital Transformation มีความสำคัญต่อธุรกิจ ในด้านใดบ้าง วันนี้ GirG พาทุกท่านไปหาคำตอบกันค่ะ

ประเด็นสำคัญที่องค์กรควรให้ความสนใจเป็นอย่างมากหากต้องการจะเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ Digital Transformation ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็นหลักได้แก่ 

1. ประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience)

    การสำรวจและทำความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อที่องค์กรจะได้พัฒนาเทคโนโลยีให้ตอบสนองต่อความต้องการเหล่านั้น โดยจุดมุ่งหมายสูงสุดคือให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างจากคู่แข่ง และเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า ในด้านความพึงพอใจและกลับมาใช้บริการองค์กรของเรา

2. กระบวนการปฏิบัติงาน (Operational Processes)

    การเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานภายในองค์กร จากระบบที่ใช้กำลังคนเปลี่ยนเป็นการพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อให้เกิดกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยลดต้นทุนภายในองค์กร รวมไปถึงความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นของบุคคลากรจากการปฏิบัติงาน

3. โมเดลธุรกิจ (Business Model)

    กระบวนการ Digital Transformation จะช่วยให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทำธุรกิจไปสู่การทำงานที่ดีขึ้น ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน และยังช่วยให้องค์กรสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้น

    จากที่กล่าวมา Digital Transformation มีความสำคัญช่วยให้ธุรกิจเติบโตและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว การใช้กลยุทธ์จาก Digital Transformation ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับตัวและเติบโตแบบสำเร็จในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาเรียนรู้การสร้างความเติบโตครั้งใหม่ให้ธุรกิจ ที่จะช่วยเร่งสปีดแซงคู่แข่งในยุคดิจิทัลกันเถอะ!
เจาะลึก Digital Transformation ที่ตอบโจทย์ธุรกิจไปด้วยกัน เหล่าบรรดา CEO อย่าพลาด !! งานสัมมนา CEO SMART ครั้งที่ 6 “เร่งสปีดแซงคู่แข่งด้วยกลยุทธ์ Digital Transformation  ด่วน!! ลงทะเบียนจองที่นั่งได้แล้ววันนี้ >> คลิก

 

วันที่โพส : 14-03-2024