เราคือผู้ประยุกต์ความสำเร็จจากประสบการณ์ ภายใต้การบริหารจัดการหลายองค์กรมาให้บริการคุณ

" กลยุทธ์เด่น เห็นการณ์ไกล เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย นโยบายชัดเจน "

ติดต่อเรา

เทศกาลสำคัญในแถบเอเซีย

เทศกาลบุญอมตูก

เทศกาลบุญอมตูกเป็นเทศกาลน้ำของกัมพูชาเป็นประเพณีที่จัดขึ้นทุกปีในเดือนพฤศจิกายน ทุกจังหวัดและทุกเมืองทั่วประเทศจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลมีการเฉลิมฉลองใหญ่ที่สุด

ประเพณีชักพระ (ภาคใต้)

ประเพณีชักพระทางภาคใต้เป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนาซึ่งพบมากในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นประเพณีที่มีการอัญเชิญพระพุทธรูปออกแห่รอบเมืองในวันหลังวันออกพรรษา

ประเพณีรับบัว (ภาคกลาง)

ประเพณีรับบัวทางภาคกลางเป็นประเพณีประจำท้องถิ่นของชาวอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาแต่โบราณโดยมิได้ปรากฏหลักฐานว่ามีมาแต่ยุคใดสมัยใด

ประเพณีผีตาโขน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ประเพณีผีตาโขนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมของไทยที่มีรากฐานในวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยเฉพาะในภูมิภาคอีสาน

ประเพณียี่เป็ง (ภาคเหนือ)

ประเพณียี่เป็งทางภาคเหนือเป็งของชาวล้านนาคือเทศกาลทางศาสนาและวัฒนธรรมของชาวไทยในภาคเหนือเป็นการบูชาและการเฉลิมฉลอง