เราคือผู้ประยุกต์ความสำเร็จจากประสบการณ์ ภายใต้การบริหารจัดการหลายองค์กรมาให้บริการคุณ

" กลยุทธ์เด่น เห็นการณ์ไกล เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย นโยบายชัดเจน "

ติดต่อเรา

เคล็ดไม่ลับกับการพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมภาพลักษณ์ สู่วัยทำงานรุ่นใหม่

             บุคลิกภาพ เป็นหน่วยรวมของระบบทางกายและจิตภายในตัวบุคคล ซึ่งกำหนดลักษณะการปรับตัวแบบเฉพาะของบุคคลนั้นต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้าง โดยบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลจะเห็นได้ชัดเจนจากลักษณะนิสัยในการคิดและการแสดงออกรวมทั้งทัศนคติและความสนใจต่าง ๆ กิริยาท่าทาง ตลอดจนปรัชญาชีวิตที่บุคคลนั้นยึดถือ บุคลิกภาพจึงมีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์อย่างมาก เพราะบุคลิกภาพช่วยทั้งในเรื่องของการส่งเสริมหรือเป็นตัวการขัดขวาง การเกิดความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ของคน ๆ นั้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านการเรียน การทำงาน การเข้าสังคม เป็นต้น แน่นอนว่ามันสิ่งสำคัญที่สุดในการทำงานและการอยู่ในสังคมแต่ไม่ใช่ส่วนของทั้งหมด เนื่องจากการยอมรับของสังคมนั้น จำเป็นต้องมีส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ บุคลิกภาพ เพราะฉะนั้น บุคลิกภาพ จึงเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งอันส่งผลต่อการประสบความสำเร็จของคน ๆ หนึ่ง
             เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการมีบุคลิกภาพที่ดีจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีตามไปด้วย ซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาสามารถนำพาตนเองหรือองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ สำหรับบุคลิกภาพที่ดีจะต้องมาจากทั้งภายในและภายนอก ซึ่งแท้จริงแล้วมีคนจำนวนมากที่ต้องการพัฒนาตนเอง และปรารถนาที่จะมีบุคลิกที่ดีขึ้น แต่อาจจะยังไม่มีแนวทางที่จะปรับปรุงหรือปฏิบัติ บางคนได้รับบทบาทใหม่ แต่ก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะต้องปฏิบัติอย่างไร เป็นคนแบบไหน จึงจะเข้ากับบทบาทนั้นได้ ซึ่งเทคนิคการปรับและพัฒนาบุคลิกภาพอาจจะต้องเริ่มจากแนวคิด เรียนรู้แสวงหาความรู้ แนวทาง เพื่อกำหนดเป้าหมายและปฏิบัติตาม 

9 เทคนิคการปรับบุคลิกภาพเพิ่มความมั่นใจสู่วัยทำงานรุ่นใหม่

    1. เป็นคนช่างสังเกต การที่เป็นคนช่างสังเกต ชอบแสวงหาคำตอบจากคำถามต่าง ๆ ด้วยความคิด ความสงสัย จนเกิดการสืบค้นจนเป็นผลสำเร็จ  เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการตอบข้อสงสัยนั้น ๆ
    2. กระตือรือร้นอยู่เสมอ รู้จักประเมินตนเอง เพื่อให้เกิดการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
    3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หากคุณสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ด้วยศิลปะ คุณจะโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียว
    4. ใส่ใจต่อสิ่งที่รับผิดชอบ รู้หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบด้วยความมีระเบียบวินัย และสามารถปฏิบัติสิ่ง ๆ นั้นออกมาให้ดีด้วยใจรักอย่างสม่ำเสมอ
    5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักมีศิลปะในการสื่อสาร หรือทำให้ผู้อื่นรู้สึกยินดีเมื่อได้ร่วมสนทนาด้วย และที่สำคัญต้อง “คิดก่อนพูด” เพื่อยับยั้งการเกิดปัญหาอื่น ๆ ที่อาจตามมาได้
    6. แสดงออกตามกาลเทศะอันควร รู้จักระงับอารมณ์ให้เป็นและหมั่นฝึกการแสดงทางอารมณ์ผ่านหน้ากระจก เพื่อให้คุณรับกับทุกสถานการณ์ได้อย่างสดใสนั่นเอง
    7. ปรับตัวให้เข้ากับภาวะแวดล้อม แน่นอนว่าคุณจำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอยู่เสมอ เพื่อช่วยกระชับความสัมพันธ์และรักษามิตรภาพแก่คนรอบข้างให้ดียิ่งขึ้น
    8. เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การปรับปรุงรูปร่างหน้าตา การแต่งกายที่เหมาะสม ช่วยในการเสริมแต่งให้ดูดีขึ้น เหมาะสมกับวัย ฐานะ และกาลเทศะ เสริมสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือ
    9. ท่วงท่าอิริยาบถ การวางท่วงท่าอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น การยืน การเดิน การนั่ง การก้ม การหยิบจับ การเอื้อม การยก เป็นต้น ซึ่งหากปฏิบัติได้ถูกวิธี ก็จะทำให้ดูสง่างาม

    สำหรับเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพที่ GIRG นำมาฝากข้างต้นเป็นเพียงเทคนิคส่วนหนึ่ง ซึ่งเทคนิคและแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพยังมีส่วนประกอบและองค์ความรู้อื่น ๆ หากคุณสนใจเรียนรู้เทคนิค ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคลิกภาพ GIRG จัดคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมภาพลักษณ์ สู่วัยทำงานรุ่นใหม่

คอร์สพัฒนาบุคลิกภาพ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

   - การพัฒนาบุคลิกภาพ
   - เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
   - ท่วงท่าอิริยาบถ
   - ทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
   - หลักการเข้าสังคมอย่างมั่นใจ
   - การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
   - กิจกรรม Workshop   

 

จัดเนื้อหาแบบเต็มอิ่มตลอดทั้งคอร์ส ในราคา 6,999 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม >> Click
"คำตอบของการพัฒนาบุคลิกภาพเสริมสร้างภาพลักษณ์วัยทำงานรุ่นใหม่
ตอบโจทย์ครบแล้ว เลือกเรียนกับ GIRG"


เรียนวันที่ : 16-17 กันยายน 2566
เวลา : 10.00 – 17.00 น.
สถานที่ : โรงแรม ดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์

ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ด่วนจำนวนจำกัด

คอร์สพัฒนาบุคลิกภาพ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 099 - 3263646

วันที่โพส : 04-08-2023