เราคือผู้ประยุกต์ความสำเร็จจากประสบการณ์ ภายใต้การบริหารจัดการหลายองค์กรมาให้บริการคุณ

" กลยุทธ์เด่น เห็นการณ์ไกล เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย นโยบายชัดเจน "

ติดต่อเรา

" Digital Transformation "

เป็นกระบวนการที่หลายองค์กรต้องดำเนินการ เนื่องจากมีผลกระทบที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Digital Transformation

ช่วยธุรกิจคุณอย่างไร

สร้างการเติบโตครั้งใหม่ให้ธุรกิจ (New Growth)

เปลี่ยนจากธุรกิจเดิมไปสู่ธุรกิจใหม่เพื่อสร้างการเติบโต (Repositioning the Core)

สร้างการเติบโตและผลกำไรที่มากขึ้น (Financials)

" Digital Transformation คือการนำเอา Digital เข้ามาช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กร "

เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ยุคที่ AI จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา แล้วเราจะใช้ AI อย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

GET FREE

2 Coffee
Break


1 Buffet
Lunch


8:00 - 9:00

ลงทะเบียนเข้างาน


09:00 - 09:30

พิธีเปิดการอบรมสัมมนา

 • แนะนำวาระการประชุมและวัตถุประสงค์ของงาน
 • เจาะลึกวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในยุคของ AI
 • ภาพรวมความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในการเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน

09:30 - 10:30

หัวข้อที่ 1 – ใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน เจาะลึกกลยุทธ์ในการเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันผ่านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

 • เทคโนโลยีหลักที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (เช่น AI, IoT, Cloud Computing, Big Data)
 • กรณีศึกษาที่จัดแสดงโครงการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จและผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน

10:30 - 10:45

พักเบรค


10:45 - 12:15

หัวข้อที่ 2 - จาก IoT สู่ IoB (อินเทอร์เน็ตแห่งพฤติกรรม)

 • ทำความเข้าใจวิวัฒนาการจาก Internet of Things (IoT) มาเป็น IoB
 • สำรวจว่า IoB สามารถช่วยเหลือธุรกิจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นพฤติกรรมเชิงบวกได้อย่างไร
 • กรณีศึกษาและตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ IoB ในอุตสาหกรรมต่างๆ

12:15 - 13:15

พักเที่ยง (บุฟเฟต์)


13:15 - 14:45

หัวข้อที่ 3 - สร้างแผนงานของคุณเพื่อความสำเร็จ

 • วิธีพัฒนาแผนปฏิบัติการที่เหมาะกับองค์กรของคุณ
 • สร้างผืนผ้าใบการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของคุณ
 • การออกแบบเพื่อการเปลี่ยนแปลง

14:45 - 15:00

พักเบรค


15:00 - 16:00

สร้างการเดินทางสู่ความสำเร็จครั้งใหม่ของคุณ

 • ส่งเสริมกรอบความคิดและความเป็นผู้นำด้านดิจิทัล
 • เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและนอกเหนือจากนั้น
 • ช่วงถามตอบ