เราคือผู้ประยุกต์ความสำเร็จจากประสบการณ์ ภายใต้การบริหารจัดการหลายองค์กรมาให้บริการคุณ

" กลยุทธ์เด่น เห็นการณ์ไกล เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย นโยบายชัดเจน "

ติดต่อเรา

ป้ายกำกับสินค้า :

วางแผนด้านการจัดการองค์กร , วางแผนกำลังคน , สร้างภาวะผู้นำระบดับ Middle Management , วางแผนระบบมาตรฐานแรงงานไทย , จัดอบรมทางวิชาการ , เทรนนิ่งนวัตกรรมองค์กร , ที่ปรึกษาวางแผนกำลังคน , ที่ปรึกษาการจัดการองค์กร , รับวางแผนกำลังคนภายในองค์กร , บริการให้คำปรึกษาการจัดการองค์กร , HROD Consulting , บริการให้คำปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ , ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร , HROD Consultant , ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล , หลักสูตรอบรมภายในองค์กร , คอร์สอบรมพนักงานภายในองค์กร , คอร์สอบรมหัวหน้างานภายในองค์กร , In House Training

สอบถามและขอใบเสนอราคา

บริการที่แนะนำ