เราคือผู้ประยุกต์ความสำเร็จจากประสบการณ์ ภายใต้การบริหารจัดการหลายองค์กรมาให้บริการคุณ

" กลยุทธ์เด่น เห็นการณ์ไกล เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย นโยบายชัดเจน "

ติดต่อเรา

พี่เลี้ยง

Great Innovation Royal Group (GIRG) พี่เลี้ยง ผู้ช่วยสร้างแบรนด์ วางแผนส่งเสริมการขาย

     ที่ปรึกษาและวางแผนสื่อการตลาดครบวงจรด้วยสื่อนวัตกรรม มาพร้อมกับปรัชญาที่ว่า กลยุทธ์เด่น เห็นการณ์ไกล เข้าใจกลุ่มเป้าหมายนโยบายชัดเจน” เน้นตอบโจทย์การถ่ายทอดความรู้และเคล็ดลับจากประสบการณ์สู่ความสำเร็จ ภายใต้บริษัท เกรทอินโนเวชั่นรอยัลกรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งโดย คุณชาฎา โกจารย์ศรี ผู้มากด้วยประสบการณ์ด้านการตลาดมากว่า 22 ปี โดยได้ต่อยอดประสบการณ์จาก บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด ที่ให้บริการด้านการผลิตสื่อการตลาดทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ อีกทั้งสนับสนุนธุรกิจ B2B ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม มากกว่า 222 องค์กร

       สำหรับแผนธุรกิจของ GIRG มุ่งเน้นในการเป็นผู้ให้บริการหนึ่งเดียวที่สามารถสร้างงานให้ลูกค้าตั้งแต่เริ่มกระบวนการคิด วิเคราะห์ ปฏิบัติและวัดผล ในการใช้สื่อออนไลน์ รวมถึงนำสินค้าของลูกค้าสู่ตลาดเป้าหมาย ผ่านงานแสดงสินค้ากลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทั้งในและต่างประเทศด้วยการวางแผนคัดสรรกลุ่มเป้าหมายร่วมกับลูกค้าและขายสินค้าผ่านงานแสดงสินค้าในรูปแบบต่างกันไป โดยที่ลูกค้าสามารถนำผลลัพธ์ต่างๆ จากการทำงานในระยะ 3 – 6 เดือน ไปต่อยอดสร้างยอดขายให้องค์กรอย่างต่อเนื่องได้เอง